25th February 2017

Članstvo

Uslovi za članstvo

Udruženje je organizacija pojedinaca profesionalaca, licenciranih od strane Udruženja, kvalifikovanih za procjenjivanje određene (definisane) vrste imovine.

Za učlanjenje se podnosi zahtjev sa propisanom dokumentacijom (sadržano u Pravilniku za izdavanje licenci i inovaciji znanja).

Nivoi profesionalnih znanja

Udruženje je uspostavilo tri stepena profesionalnog znanja:

  • Procjenjivač saradnik,
  • Procjenjivač i
  • Vodeći procjenjivač

Spisak procjenjivača

Na osnovu Statuta Udruženja nezavisnih procjenjivača i Odluka donijetih na Skupštinama održanim 2009. i 2010. godine, objavljuje se:

SPISAK

licenciranih procjenjivača Crne Gore

(Udruženja i Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja)

  • Spisak licenciranih procjenjivača možete preuzeti ovdje (Spisak licenciranih procjenjivača)