Seminar “German system of real estate valuation”

Poštovani, pozivamo Vas na   Seminar “German system of real estate valuation” koji će se održati u hotelu Premier – Best Western u Podgorici,  01/06/2019. Od 09.00 h do 13.00 h. Predavač je ALEXANDER WEBER – Managing Director DIAZert / head of department DIA Consulting AG. Broj bodova kontiunirane edukacije za REV je 5. Cijena kotizacije je Read more about Seminar “German system of real estate valuation”[…]

PROGRAM EDUKACIJE ČLANOVA UDRUŽENJA

UDRUŽENJE NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA CRNE GORE     Na osnovu člana Statuta Udruženja nezavisnih procjenitelja Crne Gore, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 25.07. 2017. godine donio je: PROGRAM EDUKACIJE ČLANOVA UDRUŽENJA CILJEVI I PROGRAMSKI SADRŽAJ Članovi Udruženja svoje aktivnosti kojima unapređuju svoja znanja i stručne vještine  unapređuju kroz  formalne i neformalne aktivnosti i obuke. Edukativni Read more about PROGRAM EDUKACIJE ČLANOVA UDRUŽENJA[…]

STATUT UDRUŽENJA NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA CRNE GORE

Na osnovu člana 49 Zakona o Nevladinim organizacijama (SL. list CG br. 39/11) i Zakona o računovodstvu(Sl.list CG br.52/16), Skupština Udruženja nezavisnih procjenjivača Crne Gore, na sjednici održanoj dana 30.05. 2017. godine, donijela je   STATUT UDRUŽENJA NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA CRNE GORE I OPŠTE ODREDBE Član 1.     Udruženje nezavisnih procjenjivača Crne Gore  je profesionalna Read more about STATUT UDRUŽENJA NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA CRNE GORE[…]