Izvještaj o finansijskom poslovanju

Nadzorni odbor Udruženja                                                                                                                              Skupštini Udruženja

Podgorica 25.05.2017.

 

 

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU

 

Nadzorni odbor Udruženja na sjednici održanoj 25.05.2017. godine razmatrao je izvještaj o finansijskom poslovanju i finansijskom stanju sredstava Udruženja nezavisnih procjenjivača Crne Gore.

 

Kumulativan prikaz osnovih pokazatelja poslovanja i stanja novčanih sredstava Udruženja je slijedeći:

2014. godina 2015. godina 2016. godina
1 Stanje novčanih sredstava (01.01.) 4.479 6.352 7.575
2 Prihodi (Uplate članarina) 18.660 16.780 9.530
3 Rashodi 16.618 14.361 11.767
4 Novčana sredstva (31.12.) 7.326 8.490 6.369
žiro račun 6.352 7.575 2.413
devizni žiro račun 150 520 3.520
gotovina 824 395 436

 

 

Nadzorni odbor je nakon razmatranja iskazanog stanja i nakon uvida u dokumentaciju zaključio:

– iskaz poslovnih rezultata poslovanja odnosno finansijskog stanja je urađen na propisani način i zasnovan je na validnoj knjigovostvenoj dokumentaciji,

– struktura prihoda i troškova je sistematizovana na pregledan način,

-da su utrošena sredstva realizovana u funkciji ostvarivanja ciljeva i programa Udruženja (troškovi zakupa i drugi troškovi poslovnih prostorija, troškovi edukacije i savjetovanja, putni troškovi vezano za sjednice TEGoVA-e, saradnje sa NUP-som i drugim organizacijama u regionu, naknada sekretaru, članarina TEGoVA i drugi materijalni troškovi),

-Nadzorni odbor predlaže Skupštini da izvještaj o finansijskom stanju i poslovanju usvoji.

 

 

 

Predsjednik

Andrija Pavlićević