Zapisnik sa konstitutivne sjednice Upravnog odbora

Zapisnik

sa konstitutivne sjednice Upravnog odbora

 

Sjednica je održana 06.06.2017. godine u 18 časova u prostorijama Udruženja.

Prisutni: svi članovi Upravnog odbora: P. Nikolić, M. Radunović, M. Marković, N. Lučić, N. Nikolić , O. Markišić i M. Jovićević.

Slobodan Perović predsjednik Udruženja

Nikola Mališić gen. sekretar Udruženja

 

Dnevni red:

  1. Konstituisanje Upravnog odbora
  2. Dogovor o programu aktivnosti
  3. Razno

 

ad 1). Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Predrag Nikolić dipl. ing. građ. dosadašnji predsjednik.

Za zamjenika predsjednika izabran je Milovan Marković dipl. ing. maš.

ad 2). Nakon diskusije u kojoj su učestvovali svi prisutni zaključeno je da je: prioritet rada Upravnog odbora realizacija okvirnog programa aktivnosti utvrđenog na sjednici Skupštine.

 

Predlog aktivnosti – zaključak Skupštine

Skupština bi, na osnovu kritičke analize dosadašenjeg rada Udruženja trebala posvetiti posebnu pozornost na ostvarivanje programskih ciljeva koji su zasnovani na novim zakonskim rješenjima i obavezama s naslova članstva u TEGoVA-i.

To znači i realizovati insistiranje na zahtjevu za krajnje profesionalno obavljanje djelatnosti procjenjivanja, s aspekta primjene nacionalnih i međunarodnih standarda, kodeksa prakse i etike procjenjivanja te Metodologije procjenjivanja, kao stručnih, vrijednosnih i etičkih vrijednosti i odrednica.

Dva nova momenta nameću bitno novi pristup organizovanja i angažovanja Udruženja:

-Nova zakonska rješenja koja su donešena avgusta 2016. godine izmjenama i dopunama Zakona o računovostvu.

-Članstvo u TEGoVA-i nameće nove obaveze u primjeni međunarodnih standarda procjenjivanja.

To znači radikalno mijenjanje uslova za sticanje zvanja licenciranog procjenjivača i novi kvalitetniji pristup inovaciji znanja, te edukaciji članstva.

To pretpostavlja:

-Aktivniji i sinhronizovaniji odnos organa Udruženja, kao i ažurnu i doslednu primjenu normi.

-U organe Udruženja treba birati one članove Udruženja koji će sa još većim elanom organizovati i realizovati programska opredjeljenja Udruženja.

-Aktivniji odnos članova prema i u Udruženju, ažurno izvršavanje statutarnih obaveza,stvaranje  značajnijih kontakata, neposredna razmjena iskustava.

 

Posebnu pažnju i aktivnost treba usmjeriti na sledeće:

– Program edukacije članova je prioritetan i neodloživ zadatak. To je ključna obaveza Udruženja.

– Aktuelizirati pitanje učlanjenja u IVS.

– Pripremiti Udruženje za apliciranje u skladu sa zakonskim odredbama.

– Apliciranje za AMA status.

– Proširiti oblike saradnje sa strukovnim Udruženjima, stručnim i naučnim institucijama,  organizacijama procjenjivača u regionu.

– Za sve navedene aktivnosti neophodno je uraditi realan operativan program sa rokovima i nosiocima obaveza.

U svim ovim aktivnostima uloga Upravnog odbora je ključna. Od njegovog angažovanja zavisi realizacija programa aktivnosti, te ovi zaključci predstavljaju programski zadatak.

 

2.1 Za sledeću sjednicu Upravnog odbora pripremiti osnov programa rada i predlog personalnog sastava sekcija Udruženja:

– Sekcije za procjenu vrijednosti kapitala, nosilac obaveze Marković Jovan

– Sekcija za procjenu vrijednosti nekretnina, nosilac obaveze Radunović Marko

– Sekcija za procjenu vrijednosti opreme, uređaja i prozvodnih pogona, nosilac obaveze Marković Milovan

– Sekcije za procjenu vrijednosti finansijske i nematerijalne imovine, nosilac obaveze Nikolić Nemanja

2.2 Za pripremu Poslovnika o radu Upravnog odbora nosioci obaveze, Nikola Mališić i Marković Milovan

 

  1. Za program aktivnosti AMA statusa i program edukacije, nosilac obaveze Predrag Nikolić
  2. Za organizovanje sastanka sa ministrom finansija zaduženi su Slobodan Perović i Predrag Nikolić (pismo o namjeri, sastanak).
  3. Za uređenje registra (spiska) procjenjivača zaduženi su Slobodan Perović, Predrag Nikolić i Nikola Mališić.

 

Dogovoreno je da se druga sjednica održi 15.06.2017. – četvrtak u 18 časova, u prostorijama Udruženja.

 

 

 

 

 

Sekretar,                                                                                                                                                              Predsjednik U.O.

Nikola Mališić                                                                                                                                                     Predrag Nikolić